WYDAJNE ROZPLANOWYWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH – MRP

WYDAJNE ROZPLANOWYWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH – MRP

27 marca, 2022 0 przez Prezydent Portalu

MRP 4FACTORY to samodzielny system bilansujący popyt i podaż, wytwarzający zaplanowane zamówienie produkcyjne oraz zakupowe. Material Requirements Planning czyli rozplanowywanie potrzeb materiałowych (MRP) pozwala na racjonalizację planowania dostaw materiałów tak, aby zaspokoić popyt na konkretne indeksy materiałowe, a z drugiej strony ograniczyć do niezbędnego minimum wartość kapitału obrotowego (working capital) poprzez zmniejszenie stanów magazynowych. Właściwe planowanie umożliwia udoskonalenie przebiegu dostaw w firmie i zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Aplikacja może działać całkowicie autonomicznie lub być podparciem dla innych systemów informatycznych, a w szczególności programów do harmonogramowania prac produkcyjnych.

Zobacz również: https://www.dsr.com.pl/przeszkody-w-zastosowaniu-sztucznej-inteligencji-ai-w-produkcji/

Opis rozwiązania MRP 4FACTORY

MRP 4FACTORY pozwala monitorować rodzaje, ilości i terminy produkcji, a nawet zarządzanie zapasami i ich uzupełnieniem:

Parametry planistyczne uwzględniane przez kalkulator MRP:

 • polityki planowania dla indeksów (POQ, FOQ, LFL, OTO),
 • horyzont MRP,
 • okres agregacji planowanych zleceń,
 • wielkość zlecenia,
 • zapas bezpieczeństwa,
 • zlecenie minimalne / maksymalne,
 • zaokrąglanie ilości,
 • czasy dla indeksów ( lead time ): zakupu, kontroli jakości, produkcji (w dniach lub wg czasów jednostkowych), czasy bezpieczeństwa,
 • kod marszruty technologicznej,
 • kod struktury materiałowej,
 • terminy realizacji:

1) otwartych zleceń złożonych do dostawców,

2) otwartych potrzeb zakupowych,

3) otwartych zamówień od usługobiorcy,

4)zaplanowanych zleceń produkcyjnych,

5)okresy zdefiniowanych prognoz.

Zobacz również: ERP program

Źródła informacji w programie:

 • definicje i parametry planistyczne pozycji asortymentowych,
 • struktury materiałowe,
 • marszruty technologiczne,
 • zamówienia od klientów,
 • prognozy sprzedaży w ujęciu tygodniowym,
 • otwarte zamówienia do dostawców,
 • otwarte zapotrzebowania zakupowe,
 • otwarte zlecenia produkcyjne,
 • lokalne struktury materiałowe zleceń produkcyjnych,
 • lokalne marszruty technologiczne,
 • definicje zakładów,
 • definicje kalendarzy pracy zakładów,
 • definicje świąt i wyjątków kalendarzy pracy,
 • stany magazynowe dla zakładów.

Zobacz również: https://www.dsr.com.pl/5-kluczowych-korzysci-z-adaptacyjnego-systemu-erp-w-chmurze/

Zalety systemu MRP 4FACTORY:

 • możliwość automatycznego wygenerowania planu produkcji;
 • tworzenie zamówień produkcyjnych nie tylko na wyroby gotowe, ale także na elementy wszystkich poziomów struktur produktu;
 • możliwość automatycznego tworzenia zapotrzebowań materiałowych;
 • zbalansowanie zaopatrzenia materiałowego z planami produkcyjnymi.

Źródło: https://www.dsr.com.pl/planowanie-potrzeb-materialowych-mrp-4factory/

0 0 votes
Daj ocenę