Szpital w Świdniku – podstawowe dane, lista oddziałów i informacje dla pacjentów

Szpital w Świdniku – podstawowe dane, lista oddziałów i informacje dla pacjentów

25 stycznia, 2019 1 przez Prezydent Portalu

Szpital w Świdniku – podstawowe dane, lista oddziałów i informacje dla pacjentów. Świdnik to miasto położone we wschodniej Polsce, liczące ponad 40 tysięcy mieszkańców. Dla takiej liczby osób zameldowanych na terenie Świdnika, obecność szpitala jest niezwykle ważna. Świdnik szpital to miejsce, w którym bezpłatna pomoc medyczną oraz fachowe porady lekarzy otrzyma każdy ubezpieczony pacjent, bez względu na rejonizację.

Szpital w Świdniku

W większości pacjentami świdnickiego szpitala są mieszkańcy miasta oraz jego najbliższej okolicy. Z całą pewnością warto poznać więcej informacji na temat tutejszej placówki zdrowia, jej standardów oraz prowadzonych oddziałów.

Świdnik szpital – dane podstawowe
Świdnik szpital to właściwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku – tak brzmi pełna nazwa placówki. Jest położony przy ulicy Bolesława Leśmiana 4, natomiast izba przyjęć jest zlokalizowana przy alei Lotników Polskich 18.

Na miejscu można znaleźć odział anestezjologii i intensywnej terapii (parter) odział chorób wewnętrznych (I piętro), dwa odziały chirurgii ogólnej, odział położniczo-ginekologiczny, odział neonatologiczny (III piętro) oraz pediatryczny (IV piętro). Na parterze budynku zlokalizowany jest ponadto blok operacyjny oraz izba przyjęć pacjentów.

Świdnik szpital to nie tylko odziały opieki całodobowej, ale także poradnie specjalistyczne, z usług których może skorzystać każdy. Warto wymienić poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej,położniczo-ginekologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, neonatologiczna, diabetologiczna, hematologiczna i chorób płuc. Wszystkie poradnie specjalistyczne zlokalizowane są w budynku przy ul. Leśmiana 4. Szpital nie posiada własnego laboratorium, korzystając jednak z usług podwykonawcy, jakim jest laboratorium Diagnostyka. Świdnik szpital jest placówką, która cały czas ulega modernizacji i wymianie sprzętu medycznego.

Obiekt bierze udział w projektach unijnych – „Modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego szpitala SP ZOZ w Świdniku” oraz „Wymiana aparatów RTG Szpitala i Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik”. Aby otrzymać świadczenia w ramach opieki szpitalnej, pacjent powinien przedstawić skierowanie do szpitala wypisane przez lekarza POZ lub specjalistę, a także aktualne badania lekarskie. Świdnik Szpital informuje pacjentów, że obecnie nie jest barana pod uwagę rejonizacja. Bez skierowania przyjmowane są natomiast kobiety, które zgłosiły się do porodu.

Nocna i świąteczna opieka medyczna
Od 01.10.2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku świadczy dla pacjentów z powiatu pomoc w ramach nocnej oraz świątecznej opieki całodobowej. Przy ulicy Leśmiana 4 można otrzymać ambulatoryjną pomoc lekarską oraz pielęgniarską, dostępny jest również zespół wyjazdowy. Świadczenia oferowane są dla pacjentów bezpłatnie, w dni powszednie od godziny 18:00 do 8:00 rano, natomiast w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy opieka taka świadczona jest całodobowo.

Aby skorzystać z opieki nocnej i całodobowej pacjenci nie muszą posiadać skierowania, a warunkiem przyjęcia jest ubezpieczenie zdrowotne, sprawdzane przy rejestracji w bazie eWUŚ. Do uzyskania porady lub wizyty lekarskiej wystarczy przedstawić dowód tożsamości zawierający numer PESEL. Takie same dane dotyczą porady lekarskiej, pacjent telefonicznie również jest zobowiązany do podania numeru PESEL. Do skorzystania z opieki nocnej oraz całodobowej uprawniony jest każdy ubezpieczony pacjent, jednak zaleca się, by nie nadużywać tej możliwości.

Tego typu opieka świadczona jest wobec pacjentów odczuwających znaczne pogorszenie samopoczucia, których dotknęło pogorszenie stanu zdrowia jednak nie ma stanu zagrażającego życiu oraz również wtedy, kiedy oczekiwanie do otwarcia przychodni może powodować pogorszenie stanu zdrowia. Warto jednak podkreślić, że pacjent podczas nocnej i świątecznej opieki lekarskiej pacjenci nie mogą otrzymać wszystkich świadczeń. Nie jest to odpowiednie miejsce na uzyskanie kontrolnej wizyty lekarskiej, recepty na leki stosowane w związku z leczeniem przewlekłym czy otrzymanie skierowania do lekarza specjalisty. Tego typu świadczenia można otrzymać w placówkach POZ, które otwarte są w dni robocze do godziny 18:00.

Szkoła rodzenia
Świdnik szpital to placówka, przy której funkcjonuje szkoła rodzenia, dedykowana dla przyszłych rodziców. Ma ona długoletnią tradycję, ponieważ działa od 1995 roku. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną położną, cieszą się wysoką frekwencją oraz korzystnymi opiniami. Zajęcia szkoły rodzenia prowadzonej przez Świdnik szpital odbywają się przy ul. Leśmiana 4 w każdą środę o godzinie 17:00. Pierwsza godzina poświęcana jest na zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe, natomiast druga godzina to zajęcia teoretyczne dotyczące fizjologii ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad niemowlęciem. Co ważne, szkoła rodzenia prowadzona przy świdnickim szpitalu jest w pełni bezpłatna bez względu na to, który szpital wybrało się do porodu. Możliwe są dobrowolne wpłaty na konto szpitala.

Zobacz również szpital w Kołobrzegu

0 0 votes
Daj ocenę