Odpisywanie VATu z lewej faktury jest możliwe!

Odpisywanie VATu z lewej faktury jest możliwe!

10 maja, 2016 0 przez Prezydent Portalu

Sąd potwierdził oficjalnie, że jest możliwe odpisanie VAT-u z faktury wystawionej na lewo. W sytuacji, w której kontrahent dokonuje przekrętu nie pozbawia odbiorcy usług do prawa odliczenia sobie podatku!

Sąd potwierdził oficjalnie, że jest możliwe odpisanie VAT-u z faktury wystawionej na lewo. W sytuacji, w której kontrahent dokonuje przekrętu nie pozbawia odbiorcy usług do prawa odliczenia sobie podatku!

Oficjalnie zostało potwierdzone przez sąd wyrokiem, że faktura wystawiona przez niezarejestrowanego kontrahenta nie będzie już problemem przy odliczaniu VAT-u. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego współpraca z przedsiębiorcom, który nie widnieje w rejestrze VAT-owskim nie będzie równoznaczna z próbom oszukania urzędu skarbowego.

Wyrok został wydany w sprawie spółki świadczącej usługi w branży IT. Firma wykonywała usługi informatyczne polegające na tworzeniu programów, instalacji systemów, pracach programistycznych oraz na opiece nad bazą danych w tych systemach. Współpraca z tą firmą została podjęta ze względu na konkurencyjne ceny rynkowe.

Spółka zatrudniająca kontrahenta odliczała VAT z otrzymanych od niego faktur. Po upływie niespełna roku wyszło na jaw, iż świadczący usługi przedsiębiorca nie był zarejestrowany ani na potrzeby VAT w urzędzie skarbowym ani nawet w CEIDG. Sprawa została oceniona przez fiskus na niekorzyść odbiorcy usługi, twierdząc, iż przedstawione faktury nie uprawniają do odpisania VAT-u. Uznał, iż to po stronie spółki leżał obowiązek należytego sprawdzenia swojego nowego kontrahenta.

Argumentacja firmy o podpisanej umowie, z której jasno wynikało, że nowy partner jest podatnikiem VAT nie przekonało skarbówki do zmiany zdania. Nawet przedstawione faktury VAT, zawierające wszystkie prawne elementy nie były dostatecznym dowodem. Fiskus zignorował fakty o terminowo oraz należycie wykonanej usłudze, nie miało dla niego znaczenie, iż nie było przesłanek do sądzenia o nielegalności transakcji. Jednoznacznie fiskus wskazał winnego w podmiocie spółki, zaznaczając, iż to właśnie spółka podejmując współpracę powinna zweryfikować legalność działania nowego kontrahenta, aby transakcja nie była uznana za przestępstwo w nadużyciu rozliczeń VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozwiązał ten spór. Wyrok zapadł z korzyścią dla powoda, podkreślono, iż spółka będąca nabywcą usług nie może zostać pozbawiona możliwości odliczenia sobie podatku VAT, tylko przez wzgląd braku rejestracji kontrahenta i przez jego niewywiązanie się z obowiązków podatkowych  takich jak składanie deklaracji oraz opłacanie należnych podatków.

Oznacza to, że wymóg formalny jakim jest rejestracja podatnika, w tym wypadku, wykonawcy, nie może mieć wpływu na prawo nabywcy do odpisu z faktur VAT, szczególnie, że usługa została poprawnie i należycie wykonana oraz rozliczona pomiędzy kontrahentami.

Samo odliczenie podatku przez nabywcę nie oznacza, że wykonawca nie musi rozliczyć należnego VAT. Obowiązek wyciągnięcia konsekwencji od nierzetelnego sprzedawcy leży po stronie skarbówki. Powinna ona podjąć czynności mające na celu odzyskanie podatku VAT, a nie karać i pozbawiać nabywcę prawa odliczania VAT-u.

Stanowisko fiskusa było w tej sytuacji niezgodne z systemem w jakim funkcjonuje VAT. Chcąc pozbawić spółkę prawa do rozliczenia VAT-u z faktur wystawionych przez wykonawcę, jednocześnie pozostawia sobie otwartą opcję ściągnięcia należnych opłat z tytułu podatku od sprzedawcy usługi.

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego współpraca z przedsiębiorcom nie będącym w rejestrze VAT nie może być równa z próbą nadużycia i oszustwa fiskusa, które wyklucza nas z możliwości korzystania z prawa do odliczania podatku VAT. Warunkiem oczywistym jest w takiej sytuacji rozliczanie czynności, które są opodatkowane i opłacane przez spółkę kwotą zawierającą VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał podobną opinię. Potwierdził, że formalny brak rejestracji jednego przedsiębiorcy nie może mieć wpływu na odliczanie naliczonego podatku VAT przez nabywcę, gdy usługa została wykonana. Wskazał jednakże, iż spółka nie powinna rozliczać VAT-u z faktur, po otrzymaniu informacji na temat braku rejestracji, dla celów podatkowych, wykonawcy.

01 stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy podatkowe, które zezwalają fiskusowi na wykreślenie przedsiębiorców oraz firmy z rejestru VAT. Takie wykreślenie może nastąpić w wyniku zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę, nie składanie deklaracji podatkowych lub w przypadku braku kontaktu. Utrudniony został również proces rejestracji VAT dla nowych firm, czas oczekiwania na rejestrację to czasem kilka tygodni. W związku z tym wzrasta ryzyko na trafienie na kontrahenta niezarejestrowanego do rejestru VAT. Dlatego dobrze jest sprawdzać nowego partnera, z którym podpisujemy umowę i podejmujemy współpracę.

0 0 votes
Daj ocenę