Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

21 sierpnia, 2022 0 przez Prezydent Portalu

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku – informacje podstawowe, godziny pracy, przyjęcia stron

Świdnik to spore miasto, dlatego w tym miejscu funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy, który świadczy pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób z całego regionu. PUP Świdnik to placówka nawiązująca współpracę z pracodawcami, a także organizująca profesjonalne szkolenia i warsztaty. W życiu wielu mieszkańców pojawia się chwila, w której są zmuszeni skorzystania z usług urzędu – z tego powodu warto poznać najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania PUP Świdnik i zasad przyjęć petentów.

 

PUP Świdnik – informacje podstawowe

Warto poznać podstawowe informacje na temat funkcjonowania powiatowego urzędu pracy. PUP Świdnik jest zlokalizowany przy Alei Lotników Polskich 1. Lokalny punkt informacyjno – konsultacyjny znajduje się natomiast przy ulicy Lubelskiej 80. PUP Świdnik jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30. Interesanci są natomiast przyjmowani pomiędzy 8:00 a 14:00.

Przy urzędzie działa także Centrum Aktywizacji Zawodowej, z którego usług może skorzystać każdy bezrobotny, o ile spełnia on pewne warunki. PUP Świdnik to nowoczesna placówka ukierunkowana na potrzeby osób poszukujących pracy oraz pracodawców. W dużej mierze korzysta ze środków unijnych, dzięki którym może organizować szkolenia i kursy doszkalające.

 

Informacje dla osób szukających zatrudnienia

Najczęściej w Urzędzie Pracy można spotkać osoby poszukujące zatrudnienia. Pomoc dla takich osób to główne zadanie PUP Świdnik. Aby móc korzystać z usług urzędu, konieczna jest rejestracja jako osoby bezrobotnej – można to zrobić bezpośrednio w placówce, jak i poprzez internet. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny online i dołączyć do niego wymagane skany dokumentów. Petent drogą internetową jest w stanie umówić dogodny dla siebie termin wizyty, dzięki czemu uniknie stania w kolejkach i załatwiania wielu formalności i ostatecznie zarejestruje się w urzędzie.

Terminy nie są dłuższe niż 7 dni – wraz z ostatecznym stawieniem się w urzędzie petent otrzymuje status osoby bezrobotnej i może skorzystać chociażby z tańszych biletów na komunikację miejską. Należy jednak pamiętać, że PUP Świdnik osobie bezrobotnej nadaje nie tylko prawa, ale także obowiązki. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do urzędu w wyznaczonych terminach oraz przyjmowania pomocy w postaci ofert pracy lub innej formy aktywizacji. Jeśli natomiast szkolenie nie zostało ukończone z winy bezrobotnego, może on zostać pociągnięty do zwrotu kosztów, które z tego tytułu poniósł Urząd Pracy.

 

Informacje dla pracodawców

PUP Świdnik chętnie nawiązuje współpracę również z samymi pracodawcami, którzy poszukują wyspecjalizowanych pracowników, chcą tworzyć nowe miejsca pracy czy poszukują możliwości rozwoju zawodowego dla swoich pracowników. Pracodawcy mogą starać się o refundację lub dofinansowanie do kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy. PUP Świdnik jest otwarty na propozycje współpracy i może pomóc pracodawcom również w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych lub cudzoziemców. Wszelkie informacje odnośnie propozycji współpracy są udzielane pracodawcy na miejscu, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku.

 

Badania rynku pracy

PUP Świdnik zajmuje się badaniem rynku pracy oraz tendencji do jego zmian. Wskazuje na zmiany zakresu zatrudnienia, wskaźniki bezrobocia czy analizuje aktualną sytuację rynku pracy. Dzięki temu zarówno urząd, jak i pracodawcy są w stanie dostosować się do dynamicznych zmian. Rynek pracy to także informacje o państwowych funduszach przeznaczonych dla pracowników i pracodawców, sposobów ich gromadzenia czy pozyskiwania. Te informacje mogą być przydatne dla przedsiębiorców, ale również dla analityków czy ekonomistów.

Informacje o szkoleniach, giełdach pracy czy warsztatach

Zadaniem PUP Świdnik jest wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz pomoc w poszukiwaniu pracy przez osoby bezrobotne. Narzędziami, które mogą posłużyć tym celom są między innymi giełdy pracy, szkolenia czy warsztaty. Ich głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób w różnym wieku, w tym potencjalnych pracowników po 40 lub 50 roku życia, którzy chcieliby zmienić swoje kwalifikacje i ponownie zaistnieć na rynku pracy.

Na stronie internetowej PUP Świdnik znajdują się aktualne informacje dotyczące organizowanych szkoleń. Bezrobotni zainteresowani szkoleniami powinni sprawdzić wymagania stawiane kandydatom i następnie jeśli je spełniają, mogą złożyć odpowiedni wniosek, którego weryfikacją zajmą się pracownicy PUP Świdnik.

Szkolenia są finansowane z budżetu Urzędu Pracy, jednak bardzo często odpowiednie środki na aktywizację pochodzą również z Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że podczas udziału w szkoleniach, osoby bezrobotne otrzymują stypendium, jednocześnie korzystając z pełni praw osoby bezrobotnej. Ukończenie szkolenia daje szansę na podjęcie pracy w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach, a bardzo często pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów, którzy dopiero co ukończyli szkolenie.

0 0 votes
Daj ocenę