Komu przysługuje adwokat z urzędu?

Komu przysługuje adwokat z urzędu?

18 sierpnia, 2020 0 przez Prezydent Portalu

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy obywatel ma prawo do obrony. Wiadomo jednak, że nie każdego stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. W takim wypadku można wystąpić do sądu z wnioskiem o przydzielenie prawnika z urzędu.

Komu przysługuje prawnik z urzędu?

O adwokata z urzędu może starać się każda osoba i podmiot prawny, których dochody nie są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem prawnika.

W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu rozpatrującego sprawę. Równocześnie można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym i stanie rodzinnym.

Niskie dochody nie są jedyną przesłanką, którą sąd bierze pod uwagę rozpatrując prawo do obrońcy z urzędu. Znacznie ważniejsze znaczenie mają:

– stopień skomplikowania sprawy,
– nieporadność osoby wnioskującej.

Niektóre sprawy skomplikowane są z powodu trudności dotarcia do świadków, zgromadzenia wystarczających dowodów lub odpowiednich dokumentów.

Obrońca z urzędu przysługuje osobom niepełnoletnim, niewidomym, głucho-niemym, niepełnosprawnym umysłowo, które nie potrafią samodzielnie występować przed sądem.

Przydzielenie adwokata z urzędu jest samodzielną decyzją sądu i nie ma tu ściśle określonych kryteriów.

Zgodnie z obowiązującym prawem wnioskodawca może we wniosku wskazać konkretnego adwokata, którego zna lub którego ktoś mu polecił. W takiej sytuacji sąd zwraca się do konkretnej okręgowej izby adwokatów lub radców prawnych z konkretną propozycją nazwiska. Nie oznacza to jednak, że wskazana osoba podejmie się sprawy, ale na jej miejsce zostanie wyznaczony inny prawnik.

Obowiązki prawnika z urzędu

Obowiązkiem prawnika z urzędu jest jak najlepsze działanie w imieniu oskarżonego lub pozwanego zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Wybranie obrońcy z urzędu nie oznacza przegranej. Wręcz przeciwnie. Wielu znanych prawników samodzielnie i charytatywnie podejmuje się reprezentowania klientów w sprawach trudnych lub nagłośnionych publicznie. Dzięki temu zyskują prestiż w środowisku prawniczym oraz mają okazję nagłośnić niektóre wątpliwości natury prawnej. Najczęściej są to sprawy dotyczące zachowania równości praw przed sądem.

Obrońca z urzędu a bezpłatna pomoc prawna

Wiele osób myli te dwie usługi prawne. O przyznaniu obrońcy z urzędu decyduje sąd, z bezpłatnej porady prawnej może skorzystać każdy, kto nie przekracza określonego dochodu na osobę. Pomoc prawna polega przede wszystkim na przygotowaniu odpowiednich pism do urzędów i instytucji w sprawach spornych, sporządzaniu odwołań od decyzji.

Artykuł powstał we współpracy z Oliwia Babiarz – Kancelaria Adwokacka

0 0 votes
Daj ocenę