Inwestycja w pożyczki społecznościowe.

Inwestycja w pożyczki społecznościowe.

15 maja, 2018 2 przez Prezydent Portalu

Inwestycja w pożyczki społecznościowe.

Inwestycja w pożyczki społecznościowe  to wyjątkowo bezpieczny sposób pomnażania swoich środków. Oferta skierowana jest do osób, których nie interesują długie lokaty bankowe, których oprocentowanie jest stosunkowo niskie i dla osób, które boją się inwestować w ryzykowne fundusze lub chcą ustrzec się przed oszukańczymi piramidami finansowymi.

Inwestorem w pożyczki społecznościowe może zostać każda osoba fizyczna, która posiada ważny dowód osobisty i która dokona rejestracji oraz przeprowadzi podstawową weryfikację w serwisie.

Na czym polega pożyczka społecznościowa?

Pożyczki społecznościowe polegają na tym, że klient ubiegający się o taką pożyczkę, na czas wpłaty swojego zobowiązania, przekazuje nam przedmiot zastawu, którego wartość musi być wyższa od kwoty udzielonej pożyczki. W momencie, kiedy klient przestanie spłacać swoje zobowiązanie, jego przedmiot zastawu zostanie sprzedany, a cały zysk z niego zostanie przekazany dla osoby udzielającej pożyczki społecznościowej.  Dlatego nie ma możliwości, aby stracić swoje zainwestowane pieniądze.

W jaki sposób można udzielać pożyczek społecznościowych?

Każdy, kto zdecyduje się na inwestowanie swoich pieniędzy w pożyczki społecznościowe, otrzymuje dostęp do specjalnej platformy internetowej. Tutaj dodawane są wszystkie wnioski o pożyczki społecznościowe. Inwestorzy sami wybierają sobie osoby, którym chcą udzielić pożyczki. Mają oni dostęp do wszystkich danych osób wnioskujących o pożyczkę, czyli o kwocie, jaka ich interesuje, do opisu przedmiotu zastawu czy też o oprocentowaniu. Po udzieleniu takiej pożyczki społecznościowej inwestor może cały czas monitorować jej spłatę poprzez swój dostęp do platformy. Wszystkie raty, które są wpłacane przez pożyczkobiorców, którym została udzielona pożyczka, są przelewane na indywidualne konto inwestora na platformie. Czas trwania pożyczki wynosi jeden miesiąc, jednakże istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki przez klienta w przypadku, kiedy klient nie posiada całej kwoty na spłatę pożyczki w terminie. W tym przypadku inwestor otrzymuje na swoje indywidualne konto bankowe miesięczny zysk z udzielonej pożyczki, którą przelewa pożyczkobiorca. Za każde przedłużenie terminu spłaty pożyczki, inwestor ma dodatkowy zysk. W przypadku, kiedy klient nie spłaci pożyczki, TPW przejmuje windykację, a także sprzedaż zastawionych przedmiotów. Inwestor w ramach częściowej spłaty pożyczki otrzymuje gotówkę, którą uda mu się windykować od klienta podczas trwania windykacji. Jednakże niezależnie od tego, jaki będzie wynik przeprowadzonej windykacji oraz procedury sprzedaży przedmiotów zastawu, po upływie 3 miesięcy firma TPW odkupuje umowę od inwestora w postaci cesji i przelewa pozostałą kwotę, która została niespłacona, a także zysk z inwestycji. Po odkupieniu pożyczki przez firmę TPW, proces pożyczki się kończy, a umowa zostaje dla inwestora zamknięta. Pożyczki udzielane są zazwyczaj w kwotach od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Kwota pożyczki zależy od wyceny zastawianych nieruchomości. Inwestor może zainwestować dowolną kwotę, jak tylko znajdzie się pożyczkobiorca, który będzie zainteresowany taką kwotą pożyczki.

Ile można zarobić na udzielaniu pożyczek społecznościowych?

Zysk dla inwestora od jednej udzielonej pożyczki wynosi 4% od przelanej na pożyczkę kwoty. Na zarobek składają się odsetki od udzielonych pożyczek, pieniądze pochodzące ze sprzedaży przedmiotu zastawu w razie ewentualnego braku spłaty, odsetki za nieterminowe spłaty pożyczek, a także opłaty, które pożyczkobiorcy poniosą za przesunięcie lub wydłużenie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania. W przypadku przesunięcia terminu spłaty pożyczki inwestor ma zysk od każdego przesuniętego terminu spłaty pożyczki. Co ważne, inwestorzy osiągają pierwsze zyski z udzielania pożyczek społecznościowych już po 30 dniach od udzielenia pierwszej swojej pożyczki. Dlatego na zyski nie trzeba długo czekać.

 

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych forum

 

 

0 0 votes
Daj ocenę