Jak motywować uczniów do nauki?

Jak motywować uczniów do nauki?

27 marca, 2018 14 przez Prezydent Portalu

Wiele osób zazwyczaj zastanawia się jak można motywować dzieci do nauki. A jak się okazuje jest to bardzo łatwe!

Lekcje mobilizujące uczniów do dużego zaangażowania, są to zajęcia, które zmuszają uczniów do aktywnego udziału.

 

Motywacja dotyczy subiektywnych (tego jak on to będzie postrzegał) doznań ucznia, jego chęci zaangażowania się w lekcje i czynności uczenia się.

 

Motywacja do uczenia rozwija się stopniowo.

Rola nauczyciela w tej sytuacji jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza.

Nauczyciel powinien prowadzić zajęcia w taki sposób, aby uczniowie byli zafascynowani nowymi tematami oraz zaangażowani w zajęcia.

Nauczyciel taki skłania do współpracy, a nie do rywalizacji, tworzy atmosferę pełną życzliwości i akceptacji, dającą poczucie bezpieczeństwa dziecku, co jest najważniejsze przy pracy z uczniami, motywuje poprzez zachęty, a nie kary, woli pokazywać niż mówić (nauka przez doświadczenie i poznanie), zachęca uczniów, by sami przejęli odpowiedzialność za swoje postępowanie w szkole.

Gdy zostaną już spełnione te wszystkie warunki, dziecko będzie czuć się pewne siebie i otworzy się na współpracę z nauczycielem oraz innymi uczniami w klasie.

Najważniejsze jest, aby nie przestraszyć ucznia i dać mu poczucie bezpieczeństwa.

Oto kilka rad jak prowadzić zajęcia, by uczniowie byli zaangażowani.

Na samym początku należy zmobilizować uczniów do nauki. A można to osiągnąć poprzez:

Należy zwiększyć tempo pracy tak, by wszyscy uczniowie byli aktywnie zaangażowani w lekcję i nie nudzili się przy tym (niedopuszczenie do rozproszenia uwagi uczniów).
Należy zmniejszyć presję na uczniu.
Należy urozmaicić lekcję tak, by nie prowadziła ona do zamieszania i niepokoju.

Następnie należy zaangażować uczniów do nauki, przez:

Możliwość wypowiedzenia się przez nich.
Pytania i odpowiedzi.
Zdania posumowujące.
Prace w parach lub grupach.
Pomoc kolegi lub koleżanki.
Powtarzanie chórem.
Ożywianie dyskusji.
Powtórzenie wiadomości.

Jak można zachęcać bez nagród?

Docenianie słowne.
Uwaga bez pochwały.
Zwykłe potwierdzenie lub zaprzeczenie.
Pochwały i nagrody dla wszystkich.
Budowanie ducha klasy i uczniów.

Tak więc podsumowując to wszystko należy odrobina kreatywności, aby dziecko odpowiednio podchodziło do nauki i zadań. Czasami wystarczy zwykła pochwała czy zwrócenie uwagi na ucznia, aby ono poczuło się ważne i rozpoczęło swoją pracę.

Oczywiście lekcje muszą odbywać się w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego ucznia. Wtedy praca nauczyciela będzie przebiegać sprawniej. Nauczyciel musi podchodzić do każdego ucznia zawsze indywidualnie, ale również pozwalać im na odrobinę kreatywności. Uczeń musi wiedzieć dlaczego ma się uczyć danej rzeczy, dopiero wtedy nauka będzie przebiegała bardziej efektywnie.

A wy jak drodzy nauczyciele motywujecie swoich uczniów do nauki? Wiemy, że nie jest to proste, ale prosimy o komentarze! Na pewno innych również się przydadzą!

0 0 votes
Daj ocenę