Budżet Świdnika z ogromnym deficytem

Budżet Świdnika z ogromnym deficytem

11 stycznia, 2019 0 przez Prezydent Portalu

W czasie głosowania nad świdnickim budżetem nie było rozłamu wśród samorządowców. Radni, jednogłośnie i bezkonfliktowo ustalili budżet miasta na rok 2019, pomimo iż to pierwszy plan budżetowy, z tak olbrzymim deficytem.

Budżet Świdnika z ogromnym deficytem

20 grudnia odbyła się najważniejsza z rocznych sesja budżetowa, na której świdniccy radni głosowali uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na przyszły rok. Plan budżetu i jego główne założenia przedstawił burmistrz Waldemar Jakson. W jego ocenie zarys budżetu został skonstruowany tak, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby mieszkańców, nie zapominając o kondycji finansowej samorządu. Burmistrz przedstawiał plan budżetu jako ambitny i rozwojowy, ale jednocześnie hołdujący zasadzie proporcji, aby zadłużenie nie przekraczało 60% dochodów gminy.

Dochody Świdnika w roku 2019 mają wynosić ok. 186 mln zł, wydatki zaś zaplanowano na 227 mln zł. Proporcjonalnie 135,347 mln zł to wydatki bieżące, a 92,472 mln zł to inwestycje majątkowe. Jak co roku, największe koszty związane są z oświatą i wychowaniem. Pułap wydatków na szkolnictwo sięgnie 35% całych wydatków i stanowi 47,162 mln złotych. Kolejnym, kosztem jest pomoc społeczna.

W roku bieżącym samorząd Świdnika wyda na nią co najmniej 40 mln złotych. Równe kwoty 12 mln złotych planowane są jako wydatek na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz administrację. Imponująca kwota 92 mln złotych jest przewidziana po stronie inwestycji. 45,947 mln złotych stanowi inwestycje ze środków własnych, 45,448 mln projekty i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Największą i najkosztowniejszą z planowanych inwestycji jest budowa kompleksu basenów. Przewidywany koszt tego przedsięwzięcia to 42 mln złotych.

Wśród kolejnych zamiarów możemy wymienić: projekty Mobilny LOF (5,8 mln zł) i Zielony LOF, dalsza rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych (15,4 tys. zł), dokumentacja budowy żłobka przy Klonowej, program „Świdnik przyjazny środowisku” (łącznie ponad ok. 7,3 mln zł), budowa bocznej ul. Bohaterów Westerplatte (320 tys. zł), dokumentacja projektowa ul. Drewnianej (300 tys. zł), dokumentacja przebudowy targowiska, budowa ul. Kusocińskiego (12,2 mln zł), dokumentacja przebudowy ulic na os. Żwirki i Wigury (192 tys. zł). Z obiektów rekreacyjnych swoje miejsce znalazły budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej za 150 tys. zł oraz rowerowego placu zabaw typu pumtrack za 400 tys. zł.

Rewitalizacja czeka także pomieszczenia w SP nr 5, które zostaną spożytkowane na potrzeby przedszkola. Ul. Brzozowa zyska nowe oświetlenie a cmentarz komunalny nowe aleje. Z zapewnień burmistrza wynika, że deficyt, jaki po raz pierwszy pojawi się w kasie Świdnika w tak poważnej kwocie 45 mln złotych, będzie pokryty z dwóch źródeł dochodów. 44 mln zostanie pokryte ze sprzedaży obligacji komunalnych, a pozostały milion z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich.

Dyskusja radnych nad budżetem przebiegała merytorycznie i bez większych niespodzianek pomimo odmiennych ideologicznie zapatrywań na realizację planów rozwoju miasta pomiędzy radnymi z kręgu burmistrza Jaksona a radnymi z klubu radnych „Świdnik Wspólna Sprawa”. Pomimo tego, że radni opozycji stwierdzili, że Świdnik „wsiadł na wysokiego konia, na jakim nigdy nie jeździł”, głosowanie przebiegło bez niespodzianek. Po autopoprawkach i przesunięciach budżet miasta radni przyjęli jednogłośnie.

20 grudnia odbyła się najważniejsza z rocznych sesja budżetowa, na której świdniccy radni głosowali uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na przyszły rok. Plan budżetu i jego główne założenia przedstawił burmistrz Waldemar Jakson. W jego ocenie zarys budżetu został skonstruowany tak, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby mieszkańców, nie zapominając o kondycji finansowej samorządu. Burmistrz przedstawiał plan budżetu jako ambitny i rozwojowy, ale jednocześnie hołdujący zasadzie proporcji, aby zadłużenie nie przekraczało 60% dochodów gminy. Dochody Świdnika w roku 2019 mają wynosić ok. 186 mln zł, wydatki zaś zaplanowano na 227 mln zł. Proporcjonalnie 135,347 mln zł to wydatki bieżące, a 92,472 mln zł to inwestycje majątkowe. Jak co roku, największe koszty związane są z oświatą i wychowaniem. Pułap wydatków na szkolnictwo sięgnie 35% całych wydatków i stanowi 47,162 mln złotych. Kolejnym, kosztem jest pomoc społeczna.

W roku bieżącym samorząd Świdnika wyda na nią co najmniej 40 mln złotych. Równe kwoty 12 mln złotych planowane są jako wydatek na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz administrację. Imponująca kwota 92 mln złotych jest przewidziana po stronie inwestycji. 45,947 mln złotych stanowi inwestycje ze środków własnych, 45,448 mln projekty i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Największą i najkosztowniejszą z planowanych inwestycji jest budowa kompleksu basenów. Przewidywany koszt tego przedsięwzięcia to 42 mln złotych. Wśród kolejnych zamiarów możemy wymienić: projekty Mobilny LOF (5,8 mln zł) i Zielony LOF, dalsza rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych (15,4 tys. zł), dokumentacja budowy żłobka przy Klonowej, program „Świdnik przyjazny środowisku” (łącznie ponad ok. 7,3 mln zł), budowa bocznej ul. Bohaterów Westerplatte (320 tys. zł), dokumentacja projektowa ul. Drewnianej (300 tys. zł), dokumentacja przebudowy targowiska, budowa ul. Kusocińskiego (12,2 mln zł), dokumentacja przebudowy ulic na os. Żwirki i Wigury (192 tys. zł). Z obiektów rekreacyjnych swoje miejsce znalazły budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej za 150 tys. zł oraz rowerowego placu zabaw typu pumtrack za 400 tys. zł. Rewitalizacja czeka także pomieszczenia w SP nr 5, które zostaną spożytkowane na potrzeby przedszkola. Ul. Brzozowa zyska nowe oświetlenie a cmentarz komunalny nowe aleje.

Z zapewnień burmistrza wynika, że deficyt, jaki po raz pierwszy pojawi się w kasie Świdnika w tak poważnej kwocie 45 mln złotych, będzie pokryty z dwóch źródeł dochodów. 44 mln zostanie pokryte ze sprzedaży obligacji komunalnych, a pozostały milion z nadwyżki budżetowej wypracowanej w latach poprzednich. Dyskusja radnych nad budżetem przebiegała merytorycznie i bez większych niespodzianek pomimo odmiennych ideologicznie zapatrywań na realizację planów rozwoju miasta pomiędzy radnymi z kręgu burmistrza Jaksona a radnymi z klubu radnych „Świdnik Wspólna Sprawa”. Pomimo tego, że radni opozycji stwierdzili, że Świdnik „wsiadł na wysokiego konia, na jakim nigdy nie jeździł”, głosowanie przebiegło bez niespodzianek. Po autopoprawkach i przesunięciach budżet miasta radni przyjęli jednogłośnie.

Artykuł powstał dzięki portalowi porównywarka cen

0 0 votes
Daj ocenę